Rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst en het all-in salaris

Wanneer is er sprake van een rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst? En is een all-in salaris toegestaan? Beiden vragen werden eind april beantwoord door de kortgeding rechter in Groningen.   Inzet per maand AOG Contractonderwijs B.V. (hierna AOG) is een onderneming die opleidingen aanbiedt. Zoals veel opleidingsinstellingen kent AOG drukke periodes (september en februari, wanneer de lees meer.

Omzeiling dienstbetrekking via vof-constructie werkt niet

Ondernemers en hun adviseurs zijn over het algemeen heel creatief als het gaat om het vinden van wegen om belasting te besparen. Daar is niets mis mee, tot aan de grenzen van de wet. De laatste tijd wordt er naar allerlei manieren gezocht om loondienst van werknemers te voorkomen en te werken met zzp’ers. Een rijschoolhouder probeerde het met een vof-constructie.

Ontbinding op grond van disfunctioneren: hoe het wel moet…

Al vanaf 2007 is werkneemster in dienst van werkgever in de functie van kassamedewerkster en tot 2012 heeft werkneemster goed gefunctioneerd. Vanaf 2012 heeft werkgever een nieuw beoordelingssysteem ingevoerd waarbij 5 schalen gehanteerd worden. Daarbij toetst werkgever het functioneren van de werknemers tweemaal per jaar middels een functionerings- en een beoordelingsgesprek.

ZZP-er vanaf 1 december sneller een hypotheek met NHG

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) maakt het vanaf 1 december mogelijk voor zzp’ers om al na twaalf maanden zelfstandigheid een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af te sluiten. Zelfstandigen kunnen vanaf 1 december terecht bij SNS, Delta Lloyd, BLG Wonen, Aegon Hypotheken en RegioBank voor een hypotheek met NHG. Hiermee kan een woning gefinancierd worden met een koopsom tot 231.132 euro. Andere geldverstrekkers kunnen ook aansluiten op dit initiatief.

Hoogte ontslagvergoeding afhankelijk van datum beëindiging

In deze uitspraak was de vraag of er sprake was van een arbeidsovereenkomst en zo ja, of er terecht een ontslag op staande voet gegeven was. Voorts mocht het hof zich uitlaten over de vraag hoe een billijke vergoeding berekend dient te worden. Het hof houdt daarbij aan dat daarvoor als uitgangspunt dient te worden genomen het bedrag aan loon dat de werknemer anders over de normale looptijd van de arbeidsovereenkomst zou hebben genoten.

Geen voortzetting van arbeidsovereenkomst: concurrentiebeding nietig

Per 1 januari 2015 is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dat op of na die datum is aangegaan, in beginsel nietig tenzij gemotiveerd aangegeven wordt wat de noodzakelijkheid van dat beding is in het kader van zwaarwegende bedrijfs- en/ of dienstsbelangen. Artikel 7:653 BW bepaalt dat indien deze motivering ontbreekt het beding nietig is.