ZZP-er vanaf 1 december sneller een hypotheek met NHG

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) maakt het vanaf 1 december mogelijk voor zzp’ers om al na twaalf maanden zelfstandigheid een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af te sluiten. Zelfstandigen kunnen vanaf 1 december terecht bij SNS, Delta Lloyd, BLG Wonen, Aegon Hypotheken en RegioBank voor een hypotheek met NHG. Hiermee kan een woning gefinancierd worden met een koopsom tot 231.132 euro. Andere geldverstrekkers kunnen ook aansluiten op dit initiatief.

Hoogte ontslagvergoeding afhankelijk van datum beëindiging

In deze uitspraak was de vraag of er sprake was van een arbeidsovereenkomst en zo ja, of er terecht een ontslag op staande voet gegeven was. Voorts mocht het hof zich uitlaten over de vraag hoe een billijke vergoeding berekend dient te worden. Het hof houdt daarbij aan dat daarvoor als uitgangspunt dient te worden genomen het bedrag aan loon dat de werknemer anders over de normale looptijd van de arbeidsovereenkomst zou hebben genoten.