Rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst en het all-in salaris

Wanneer is er sprake van een rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst? En is een all-in salaris toegestaan? Beiden vragen werden eind april beantwoord door de kortgeding rechter in Groningen.   Inzet per maand AOG Contractonderwijs B.V. (hierna AOG) is een onderneming die opleidingen aanbiedt. Zoals veel opleidingsinstellingen kent AOG drukke periodes (september en februari, wanneer de lees meer.

Ontbinding op grond van disfunctioneren: hoe het wel moet…

Al vanaf 2007 is werkneemster in dienst van werkgever in de functie van kassamedewerkster en tot 2012 heeft werkneemster goed gefunctioneerd. Vanaf 2012 heeft werkgever een nieuw beoordelingssysteem ingevoerd waarbij 5 schalen gehanteerd worden. Daarbij toetst werkgever het functioneren van de werknemers tweemaal per jaar middels een functionerings- en een beoordelingsgesprek.

Geen voortzetting van arbeidsovereenkomst: concurrentiebeding nietig

Per 1 januari 2015 is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dat op of na die datum is aangegaan, in beginsel nietig tenzij gemotiveerd aangegeven wordt wat de noodzakelijkheid van dat beding is in het kader van zwaarwegende bedrijfs- en/ of dienstsbelangen. Artikel 7:653 BW bepaalt dat indien deze motivering ontbreekt het beding nietig is.